تبلیغات
قاطی پاتی!! - تست طنز
تست طنز
c7c43ae0da01  تست طنز:میمون فضانورد برای خودش گاوی شده

محسن رضایی:……ناقص اجرا شد.

الف) ریختن ویندوز سیستمم

ب) تکمیل هاشم بیک زاده

ج) مناظرات ۸۸

د) رفته بودم سیرک پهلوون خلیل عقاب ولی به خاطر بعضی مسائل، سیرک

غلام پیروانی:بدم می آید بگویم ….. هستم.

الف) چاق

ب) غلام

ج) مربی

د) آره من هم

فتح ا…زاده:بابت داشتن ….. هم هت تریک کرده ام.

الف) لقب با شوالیه، دکتر و حاج فتل

ب) همسر

ج) ورزشگاه

د) شکم پله ای هم با سه پله

رحمت ا…بنار: بخش کشاورزی دسترسی به …..ندارد.

الف) فیس بوک

ب) زمین

ج) مدیریت

د) از شما نباشه پول

قلعه نویی: مجیدی آماده نباشد…..می شود.

الف) و یک پایش هم شکسته باشد هاشم بیک زاده

ب) شر

ج) نیمکت نشین

د) جلو مردم زشت

شاکری: …..با حمایت مسئولان رشد خوبی داشته است.

الف) روباه باغ بالا که پاش بشکنه ایشالا (بگین ایشالا)

ب) کشور دوست و همسایه

ج) سینمای انیمیشن

د) میمون فضانورد خودمون

جواد شیرزاد: در شیراز…..برهنه بازی می کنیم.

الف) لچک سر نمی کنیم سر

ب) و اصفهان

ج) پا

د) کشاله بند نداریم و کشاله

مدیر سینما آزادی: …..رسوایی می تواند از مشکلات اقتصادی سینما بکاهد.

الف) بیشتر شدن

ب) خالی شدن سینما از کارگردانانی مانند کارگردان

ج) اکران نوروزی

د) واردات

جهانیان: هفته …..باید در تقویم ثبت شود.

الف) مبارزه با روزنامه نگاران

ب) بر دهن دشمن یاوه گو و بدبخت اهانت کردن!

ج) گردشگری عشایر

د) خرید از نارمک برای عموم آزاد است[ چهارشنبه 25 بهمن 1391 ] [ 03:30 ب.ظ ] [ زهرا لاب لاب ] [ بدو منتظرم نظر میخوام() ]